Durk

Har du en oklädd ramp, plattform, gångbrygga eller nåt annat som passar i gallerdurk, pressdurk eller plåtdurk kan vi ofta leverera snabbt, med steg och räcke om du vill. Halksäkert, kul och klacksäkert eller allt-i-ett. Inga problem. Har du formen. Har vi gallerdurken, steget och räcket. Vi kan leverera durk obehandlad, varmförzinkad eller målad i dina mått. Söker du spolrännor som pallar en 18-wheeler inga problem, det fixar vi!

Vi är grymma på durk och har alltid standarddurk i vettiga mått på hyllan. Eller vad sägs om gallerdurk 25 x 3/34 x 76 och 30 x 3/34 x 76 i storlekarna 6100 x 1000 mm och 3050 x 1000 mm för snabb leverans? Eftersom vi dessutom alltid ligger några steg före har vi också alltid färdiga steg att ta direkt från hyllan bredvid. Här nedan kan du lära dig mer om typerna.

Gallerdurk

Standard Typ SP

Denna typ av gallerdurk är den mest vanliga och som kännetecknas av god bärförmåga och vridstyvhet. Den används till plattformar, gångvägar, utrymningsvägar, balkonger etc. Gallerdurken kan erhållas färdigkapad enligt önskemål eller i lagerformat.

BärstålMaskvidd (mm)
(mm) c-c Bärstål c-c Tvärstål
25x2 16 76
25x2 34 38
25x3 34 38
25x3 34 76
30x2 16 76
30x3 34 38
30x3 34 76
35x3 34 38
40x3 34 38
45x3 34 38
50x3 34 38

Tandad Typ SPX

Tandad gallerdurk lämpar sig speciellt för platser där det uppstår stora mängder med smuts och olja. Tandningen är utförd så, att högsta möjliga halksäkerhet skall uppnås.

BärstålMaskvidd (mm)
(mm) c-c Bärstål c-c Tvärstål
25x2 16 76
25x2 34 38
25x3 34 38
25x3 34 76
30x2 16 76
30x3 34 38
30x3 34 76
35x3 34 38
40x3 34 38
45x3 34 38
50x3 34 38

Körbar Typ SP

Körbar gallerdurk används i tvätthallar, bilramper mm. Den homogena svetsningen av alla fogar möjliggör även synnerligen tung belastning. Exakt dimensionering görs i dataprogram efter DIN-normer.

BärstålMaskvidd (mm)
(mm) c-c Bärstål c-c Tvärstål
25x2 16 76
25x2 34 38
25x3 34 38
25x3 34 76
30x2 16 76
30x3 34 38
30x3 34 76
35x3 34 38
40x3 34 38
45x3 34 38
50x3 34 38

Pressdurk

Standard Typ P – För gångtrafik

Pressdurk typ P kan användas inom plattformar, gångvägar och på platser där utseende har arkitektonisk betydelse. Bärstål och tvärstål är båda av plattjärn. Pressdurken kan fås i ett flertal olika maskvidder.

BärstålMaskvidd (mm)
(mm) c-c Bärstål c-c Tvärstål
25x2 22 16
30x2 25 22
40x2 33 33
25x3 44 44
30x3 54 54
40x3 64 64
Kombinationer av dessa maskvidder kan också tillverkas.

Tandad Typ XP

Pressdurk typ XP är extra halksäker, eftersom både bär- och tvärstålet är tandat. Pressdurken kan fås med ett flertal olika tandningsmönster beroende på vilka ändamål pressdurken skall användas till.

BärstålMaskvidd (mm)
(mm) c-c Bärstål c-c Tvärstål
25x2 22 22
30x2 25 33
40x2 33 44
25x3 44  
30x3    
40x3    
Kombinationer av dessa maskvidder kan också tillverkas.

Körbar Typ P

Pressdurk av denna typ används till stora laster där lastbilar och truckar skall kunna köra. Beräkningar görs i dataprogram som följer DIN-normer.

BärstålMaskvidd (mm)
(mm) c-c Bärstål c-c Tvärstål
40x4 20 20
40x5 25 25
50x5 33 33
60x5 44 44
max 54 54
120x5 64 64
Andra maskvidder kan också tillverkas efter önskemål.

Finmaskig Typ P

Finmaskig pressdurk används som entrégaller, skrapgaller och till invändiga gångplan. Där denna typ av durk skall användas, skall bärstålets riktning vara densamma som gångriktningen.

BärstålMaskvidd (mm)
(mm) c-c Bärstål c-c Tvärstål
25x2 22 11
30x2 33 16
40x2 44  
25x3*    
30x3*    
40x3*    
Kombinationer av dessa maskvidder kan också tillverkas. *Ej rostfritt.

Plåtdurk

Plåtdurk Typ BZ

BZ har ett synnerligen effektivt halkskydd tack vare den tandiga ytstrukturen. Den lämpar sig därför speciellt i utrymmen där hala substanser som fett och olja används.

MaterialTillverk. längdPlåttjocklek
VFZ till 6 m 2,3 mm
Aluminium till 6 m 3 mm
Elförzinkad till 12 m enl. önskan
Hålavstånd R 30 mm R 30 mm
Standard
Längd L 6000 mm
Bredd B 120, 180, 280, 300, 360, 420, 480 mm
Höjd H 40, 75 mm
Inbockning T ca 25 mm

Plåtdurk Typ BN-O

Denna perforerade plådurk lämpar sig på ställen, där vanliga skor används och där halkrisken är stor. Det speciella ytmönstret gör att durken håller sig torr i alla situationer.

MaterialTillverk. längdPlåttjocklek
VFZ till 6 m 2,3 mm
Elförzinkad till 12 m enl. önskan
Hålavstånd R 62,5 mm R 62,5 mm
Standard
Längd L 6000 mm
Bredd B 150, 200, 250 mm
Höjd H 30, 50, 75 mm
Inbockning T ca 10 mm

Plåtdurk Typ BP

BP har ett rent och elegant utseende, som gör att den kan rekommenderas för stora ytor inom industrin. BP har även en väldigt god bärförmåga.

MaterialTillverk. längdPlåttjocklek
VFZ till 6 m 2,3 mm
Aluminium till 6 m 3 mm
Elförzinkad till 12 m enl. önskan
Hålavstånd R 125 mm R 125 mm
Standard
Längd L 6000 mm
Bredd B 150, 200, 250, 300 mm
Höjd H 40, 50, 75, 100 mm
Inbockning T ca 10 mm

Plåtdurk Typ BN-G

BN-G kan användas som ett alternativ till vanlig plåtdurk i gångbanor och på plattformar där man vill ha ett tätt underlag. BN-G har ett ytmönster, som gör att den är lättstädad.

MaterialTillverk. längdPlåttjocklek
VFZ till 6 m 2,3 mm
Aluminium till 6 m 3 mm
Specialstål till 6 m 2 mm
Elförzinkad till 12 m enl. önskan
Hålavstånd R 62,5 mm R 62,5 mm
Standard
Längd L 6000 mm
Bredd B 150, 200, 250, 300 mm
Höjd H 30, 50, 75, 100 mm
Inbockning T ca 10 mm

Standardsteg i gallerdurk alltid i lager

Gallerdurkssteg har vi som lagervara i dimensioner listade enligt tabellen nedan. Övriga dimensioner tar vi snabbt fram vid behov.

StegABCDEF
130 134 60 45 50 30 30
170 174 60 45 50 70 30
200 209 60 45 50 70 30
240 239 60 45 50 85 30
270 271 60 45 50 85 30
300 307 60 45 50 115 30
Stegbredd60070080090010001200
130 X X        
170 X X X X X  
200 X X X X X X
240 X X X X X X
270   X X X X X
300           X
...

F1

Klammer för gallerdurk med höjd 20, 25, 30, 35 och 40 mm. Delning 34 mm. Borras ø7,5 mm för gängpressad skruv.

...

F2

Klammer för gallerdurk med höjd 20, 25, 30, 35 och 40 mm. Delning 34 mm.

...

F3

Klammer för gallerdurk. Längd 45 mm för höjd 20, 25 och 30 mm. Längd 55 mm för höjd 20, 25, 30, 35 och 40 mm

...

F4

Klammer för gallerdurk med höjd 20, 25, 30, 35 och 40 mm. Delning 16/34 mm

...

F5

Klammer för gallerdurk med höjd 20, 25, 30 och 40 mm. Delning 16/34 mm. Borras ø7,5 mm för gängpressad skruv.