Pressdurk

Pressdurk innebär att man pressar samman bär- och tvärstålet (plattjärn) under extremt högt tryck och på så sätt skapar en extremt robust durk som kan användas till gångvägar, plattformar, steg osv. Finns i flera maskvidder och upplevs ofta som estetiskt tilltalande genom sin rena och enkla form.

Standard Typ P – För gångtrafik

Pressdurk typ P kan användas för plattformar, gångvägar och på platser där utseende har arkitektonisk betydelse. Bärstål och tvärstål är båda av plattjärn. Pressdurken kan fås i ett flertal olika maskvidder.

BärstålMaskvidd (mm)
(mm) c-c Bärstål c-c Tvärstål
25x2 22 16
30x2 25 22
40x2 33 33
25x3 44 44
30x3 54 54
40x3 64 64
Kombinationer av dessa maskvidder kan också tillverkas.

Tandad Typ XP

Pressdurk typ XP är extra halksäker, eftersom både bär- och tvärstålet är tandat. Pressdurken kan fås med ett flertal olika tandningsmönster beroende på vilka ändamål pressdurken skall användas till.

BärstålMaskvidd (mm)
(mm) c-c Bärstål c-c Tvärstål
25x2 22 22
30x2 25 33
40x2 33 44
25x3 44  
30x3    
40x3    
Kombinationer av dessa maskvidder kan också tillverkas.

Körbar Typ P

Pressdurk av denna typ används till stora laster där lastbilar och truckar skall kunna köra. Beräkningar görs i dataprogram som följer DIN-normer.

BärstålMaskvidd (mm)
(mm) c-c Bärstål c-c Tvärstål
40x4 20 20
40x5 25 25
50x5 33 33
60x5 44 44
max 54 54
120x5 64 64
Andra maskvidder kan också tillverkas efter önskemål.

Finmaskig Typ P

Finmaskig pressdurk används som entrégaller, skrapgaller och till invändiga gångplan. Där denna typ av durk skall användas, skall bärstålets riktning vara densamma som gångriktningen.

BärstålMaskvidd (mm)
(mm) c-c Bärstål c-c Tvärstål
25x2 22 11
30x2 33 16
40x2 44  
25x3*    
30x3*    
40x3*    
Kombinationer av dessa maskvidder kan också tillverkas. *Ej rostfritt.

Håll dig uppdaterad

Vi tar löpande fram nytt informationsmaterial som du kan ha nytta av i ditt arbete. Genom att anmäla ditt intresse och ange dina intresseområden kan vi hålla dig uppdaterad på vad vi gör på Vytab.

Anmäl dig på vytab.se/informationsmaterial