Målad och varmförzinkad spiraltrappa

Målad och varmförzinkad spiraltrappa beställd av NCC med steg och vilplan i gallerdurk, sidomonterat räcke av plåt och handledare av rör. Barnsäker.