Målad och varmförzinkad spiraltrappa

Målad och varmförzinkad spiraltrappa beställd av Tre Smeder med steg och vilplan i gallerdurk, sidomonterat räcke av plåt och handledare av rör. Utrustad med helbur. Barnsäker.