Målad rak trappa

Målad rak trappa beställd av Tegelstaden med steg och vilplan i plåt, toppmonterat räcke av rundstång med överliggare och handledare av rör. Trappan är byggd med dubbla vangstycken av UPE-balk. Barnsäker.