Varmförzinkad rak trappa

Varmförzinkad rak trappa med steg och vilplan i gallerdurk, sidomonterat räcke av rundstång med överliggare och handledare av rör. Trappan är byggd med utanpåliggande vangstycke av plattstål.