Varmförzinkad spiraltrappa

Varmförzinkad spiraltrappa med steg och vilplan i gallerdurk, toppmonterat standardräcke med bygel och handledare av rör.