Varmförzinkad spiraltrappa

Varmförzinkad spiraltrappa beställd av Tre Smeder med steg och vilplan i gallerdurk, sidomonterat standardräcke med bygel och handledare av rör. Utrustad med kvartsbur. Barnsäker.