Varmförzinkad spiraltrappa

Varmförzinkad spiraltrappa beställd av Ladingen med steg och vilplan i gallerdurk, sidomonterat standardräcke och handledare av rör. Utrustad med kvartsbur.