Varmförzinkad spiraltrappa

Varmförzinkad spiraltrappa beställd av NCC (Foto: NCC Sverige AB / Studio-E) med steg och vilplan i gallerdurk, sidomonterat räcke av rundstång och handledare av rör. Utrustad med helbur. Barnsäker.