Glasräcke

Vi erbjuder kompletta glasräckesystem i rostfritt, borstat stål med laminerat säkerhetsglas i olika utföranden. Välj toppmonterade eller sidomonterade stolpar, handledare i rör eller trä. Vytabs rostfria glasräckesystem passar lika bra inomhus som utomhus, i kommersiella eller privata byggnader.

Topp- eller sidomonterat

Vid toppmonterade glasräcken är stolpen försedd med ett bottenfäste som skruvas i golvet. Fästet täcks sedan av ett täcklock. Ett sidomonterat har en stolpe med ett fäste som skuvas direkt i bjälklagskanten. Vid sidomonterat räcke är bultinfästningen synlig.

Handledare

Rostfri handledare i samma dimension och utförande som stolparna. Som tillval även i trä.

Glasklammer

Vid toppmonterat räcke används rundad klammer, vid sidomontage kvadratisk med glidskydd i underkant.

Produktblad

Ladda hem produktbladet som ger dig en total översikt över våra glasräcken. I produktbladet går vi igenom mått, material, glasklammer och vilka anpassningsmöjligheter som finns. Trevlig läsning.

vytab-glasracke.pdf

Håll dig uppdaterad

Vi tar löpande fram nytt informationsmaterial som du kan ha nytta av i ditt arbete. Genom att anmäla ditt intresse och ange dina intresseområden kan vi hålla dig uppdaterad på vad vi gör på Vytab. Just nu skickar vi med en jubileumsgåva till alla som beställer våra informationspaket.

Anmäl dig på vytab.se/informationsmaterial