Byggregler gällande trappor och ramper

Att beställa en trappa, ramp eller ett räcke kan kännas som en enkel match om du redan har koll på måtten och vilka material eller färger du ska ha. Men enligt Boverkets byggregler finns många krav och normer trappan eller rampen bör följa för att undvika onödiga olyckor som att snubbla, falla eller till och med fastna med huvudet i trappans olika öppningar. Ska trappan användas vid utrymningsvägar är kraven ännu högre.

Vi på Vytab har koll på kraven gällande utformning och regler för raka trappor, spiraltrappor, ramper, plattformar och räcken i stål. Vi har lyft ut dessa och fördjupat oss i relevanta delar från Boverkets byggregler. I vårt BBR-dokument som du kan ladda ner här nedan finner du värdefulla tips på vad du ska tänka på för att din trappa ska klara år av användning och uppfylla kraven vid slutbesiktning, brandnormer och inte minst barnsäkerhet. Allt enkelt förklarat så det ska vara lätt att förstå vad som gäller. Vi beskriver bland annat Boverkets Byggregler gällande stegbredd, stegdjup och steghöjd i trappor, fria ytor runtomkring trappan, krav på vilplan, utförande och mått avseende trappräcken och ledstänger. Gällande handikappramper kan du bland annat läsa om lutningar, när det är krav på vändplan och barnsäkerhet.

Om du har frågor eller funderingar gällande byggregler för trappor och ramper efter att ha läst igenom broschyren kan du kontakta oss för genomgång av ditt specifika projekt och hur det bör lösas för att uppfylla gällande krav och normer.

Dokument för nedladdning