Svängda trappor

En svängd trappa reducerar behovet av vilplan och passar där du vill få in så många steg som möjligt i ett löp. Exempelvis i begränsade utrymmen eller där höga våningshöjder förekommer samt om trappan ska placeras mot vägg eller i hörn. Med Vytab som trappleverantör har du redan från början många valmöjligheter. Välj mellan en L-trappa eller en U-trappa som grund och anpassa därefter varje del så du får en personlig lösning. Våra svängda trappor tillverkas med vangstycken av plattstål där varje steg är skräddarsytt för att passa på tillgänglig yta. Förutom att välja en höger- eller vänstersvängd trappa kan du kombinera olika material och tillbehör samt bestämma om ståltrappan ska varmförzinkas eller pulverlackeras. Alla våra svängda trappor möter gällande krav på kvalitet, hållbarhet och säkerhet. För räckestyper, se sidan för raka trappor.

  • Trappmodell för begränsade utrymmen
  • 8 olika räckestyper, varav två med glas
  • 13 stegvarianter med eller utan infällning
  • Ledstång i plattstål, rör eller trä
  • Varmförzinkade eller målade i valfri RAL- eller NCS-kulör

Material för trappsteg

När du beställer en ståltrappa från Vytab har du många valmöjligheter när det kommer till stegtyper och stegbeklädnader. Här nedan visar vi ett urval, många fler valmöjligheter finns.

Gallerdurk

Väljer du steg av gallerdurk kan du få den utan eller med uppvikta bakkanter för en barnsäker trappa där öppningen är max 100 mm. För en halksäker lösning rekommenderas tandad gallerdurk. Gallerdurkssteg levereras vanligtvis varmförzinkade men kan också beställas pulverlackerade i valfri RAL- eller NCS-kulör.

Gallerdurk

Gallerdurk

Plåt

Trappor med steg av slätplåt eller tårplåt rekommenderas efter tre våningar och uppåt för att förhindra känslan av svindel i utrymningstrappor. Vytabs plåtsteg kan tillverkas med nedvikta kanter eller uppvikt bakkant för en barnsäker lösning. Trappsteg av plåt levereras varmförzinkade eller pulverlackerade i valfri RAL- eller NCS-kulör.

Slätplåt

Slätplåt

Tårplåt

Tårplåt

Trä

Våra trappor kan levereras med infällningar i stegen för olika trämaterial som ek, björk, ask eller bok. Vid val av trästeg tillverkas stegen av plåt med nedvikta eller uppvikta kanter och träet skruvas underifrån eller limmas mot plåtstegen. Vid val av nedvikta kanter kan man komplettera med sättsteg av trä som är ihopsatt med trästeget direkt av träleverantören. En trappa med trästeg har även trappnos.

Ask

Ask

Björk

Björk

Bok

Bok

Ek

Ek

Matta*

Väljer du en trappa med steg av matta finns både textilmattor och linoleummattor som alternativ. Plåtstegen är försänkta i tråg med eller utan upphöjd bakkant. Försänkningen sker vanligtvis på 27 mm för att rymma både matta, lim och en golvspånskiva som minskar stomljudet.

Linoleum
Dark Brown

Dark Brown

Dusty Blue

Dusty Blue

Leaf Green

Leaf Green

Sand Beige

Sand Beige

Plumb Grey

Plumb Grey

Pale Yellow

Pale Yellow

Textil
Brown

Brown

Green

Green

Light Grey

Light Grey

Medium Blue

Medium Blue

Natural

Natural

Red

Red

Klinker*

Med klinker eller natursten som stegbeklädnad är plåtstegen försänkta i tråg med plats för klinker, golvgips och fix. Klinkersteg tillverkas med längsgående bärjärn under steget för extra stabilitet och kan levereras med en upphöjd bakkant för barnsäkerhet. Trappstegen fogas mellan plåtkant och klinker.

Random ljusgrå

Random ljusgrå

Dinamika Breccia Grey

Dinamika Breccia Grey

Dinamika Travertino

Dinamika Travertino

Kalk Classic

Kalk Classic

Marte Raggio Di Luna

Marte Raggio Di Luna

Retro It Antracit

Retro It Antracit

Terrazzo*

En trappa med beläggning av terrazzo tillverkas av plåtsteg med längsgående bärjärn under steget för extra stabilitet. 40 mm tjock terrazzo med fasad fram- och bakkant limmas direkt på plåtsteget. Väljer du en barnsäker trappa med uppvikt bakkant levereras terrazzon endast med fasad framkant. En trappa med terrazzosteg har även trappnos.

STT-1-100

STT-1-100

STT-1-101

STT-1-101

STT-1-102

STT-1-102

STT-1-103

STT-1-103

STT-1-104

STT-1-104

STT-1-105

STT-1-105

STT-1-106

STT-1-106

STT-1-109

STT-1-109

STT-1-111

STT-1-111

STT-1-116

STT-1-116

STT-1-117

STT-1-117

STT-1-135

STT-1-135

STT-1-158

STT-1-158

STT-1-171

STT-1-171

STT-1-200

STT-1-200

STT-1-250

STT-1-250

STT-1-2965

STT-1-2965

STT-1-3430

STT-1-3430

STT-1-502

STT-1-502

STT-1-9210

STT-1-9210

Betong

Vid val av betong levereras trappan med plåtsteg försänkt i tråg för gjutning. Kunden armerar och gjuter i tråget och väljer själv ytbehandling. För extra stabilitet tillverkas stegen med längsgående bärjärn. Kan levereras med eller utan upphöjd bakkant för barnsäkerhet.

Betong

Betong

Tips!

Trappsteg bör alltid överlappa varann minst 10 mm. Det vanligste är 20-30 mm överlappning. Materialexemplen på denna sida är endast ett urval. Terrazzo och trä beställer du i samband med din trappbeställning direkt av oss på Vytab. Inköp och läggning av klinker, textil-, och linoleummattor samt gjutning av betong ombesörjer du själv efter leverans av din trappa.

* För mer information om tredjepartsprodukter såsom terrazzo, klinker och mattor kontakta företagen direkt eller någon av dess återförsäljare. Svensk Terrazzoteknik, Gerflor och Konradssons Kakel vars namn eller bildmaterial som förekommer i ovan översikt är produkter/varumärken som tillhör respektive företag och skall ses som materialinspiration inte ett komplett utbud. Då vi inte kan återge exakta färger bör du alltid utgå från ett riktigt material- eller färgprov innan du sätter färg på din trappa eller omgivning.

Infästning

För information om infästningar av L-trappor och U-trappor se produktsidan för spiraltrappor eller raka trappor.

Referenser

Inga referensbilder matchade nyckelorden som angivits.