Förbered din trappbeställning

Det första steget vid beställning av en trappa är att mäta utrymmet där trappan ska monteras. Det är en viktig förutsättning för ett snyggt slutresultat och för att få en trappa som är både säker och bekväm att gå i. Men inte minst för att få koll på vilken typ av trappa du kan montera i utrymmet. I små utrymmen rekommenderas spiraltrappor eller kombitrappor som normalt sett tar mindre plats.

Det är inte svårt att mäta utrymmet för en trappa och tar inte nödvändigtvis lång tid, men det är viktigt att vara noggrann. Vid mätningen bör du även kontrollera att golvet är plant, väggarnas vinklar samt om det finns eventuella saker i trappöppningen som kan påverka som exempelvis ventilation, el, vattenledningar, avlopp, väggförskjutningar etc. Följer du guiden här nedan där vi enkelt och tydligt förklarar hur du ska måtta för en trappa, så kommer du ha ordentligt med kött på benen inför det kommande trappmontaget.

Ett steg i taget

Innan du börjar mäta kan det vara bra att känna till de krav och rekommendationer man bör förhålla sig till. Bland annat bör man ta hänsyn till trappans stegvärde för att få en trappa som är bekväm att gå i. Om trappan har fler än 18 steghöjder bör dessutom ett vilplan finnas. Nedan förklarar vi hur du räknar ut antal trappsteg, stegdjup och stegvärde. Avvikande steghöjd och stegdjup bör inte förekomma eftersom det kan orsaka olyckor.

Räkna ut antal trappsteg

För att räkna ut antal steg till en trappa behöver du mäta höjden från golvet på nedersta plan till golvet på det övre planet. Dela måttet med stegens höjd (rekommenderad höjd på ett trappsteg är 170-180mm) så får du fram det antal steg som behövs för din trappa.

Räkna ut trappans stegdjup

En trappas stegdjup bör helst vara 250 mm. I en spiraltrappa mäter man stegdjupet 250 mm in från ytterradien. Exempel: Du har en trappa med en ytterradie på 1000 mm. Mäter du 250 mm in från ytterradien så hittar du stegdjupet i radie 750 mm. Stegdjupet påverkas alltså av steg/varv samt den yttre trappradien.

Räkna ut trappans stegvärde

Ett stegvärde är den totala summan om man lägger ihop två steghöjder och ett stegdjup (Steghöjd + Steghöjd + Stegdjup = Stegvärde). En bra grundregel är att resultatet dvs. stegvärdet bör hålla sig inom intervallet 580-630 mm för att få en trappa som är bekväm att gå i.

Stegbredd

Den rekommenderade stegbredden varierar beroende på trappans beräknade gångtrafik. Normalt sett ska stegbredden inte vara mindre än 900 mm, men en trappa som är avsedd för hög gångtrafik ska vara minst 1200 mm bred för att förenkla framkomligheten vid utrymning eller möten. Dessutom gäller 1200 mm i bredd om byggnaden har flera plan, som innehåller fler än två bostäder och som inte har någon annan anordning för transport som exempelvis en hiss. En trappa som är bredare än 2500 mm bör dessutom vara avgränsad med en ledstång i mitten.

Infästningar för trappa

Om du i ett tidigt skede kan reda ut var trappan ska fästas in och vilket material byggnaden består av, kan vi se vad för infästning som krävs. Infästningshålen på våra produkter är nästan alltid lika som standard så det du behöver tänka på är vad för skruv som passar till byggnaden, inte till trappan. Det är viktigt att vi vet detta för att kunna se om vi behöver göra eventuella justeringar som frångår vår standard. Infästning av en trappa sker alltid både uppe och nere och behöver vara på en stadig yta av betong, trä eller stål. Vanligt förekommande är håldeck (betongelement med stora hål) i byggen idag vilket ofta leder till problem pga hålen. Vi får ofta frågan om trappor går att ställa lösa på asfalt eller bara på en trädgårdsplatta. Vi rekommenderar vanligtvis en undergjutning i betong i de fall det är möjligt.

Tänk också på att höjden mellan trappstegen och taket ovanför trappan ska vara minst 2000 mm. Vill du fördjupa dig i regler och normer gällande trappor och byggnader rekommenderar vi att du läser vår artikel BBR-krav där vi beskriver de krav som ställs avseende trappor av Boverkets Byggregler. Nu tar vi steget och mäter!

Det här behöver du:

  • Ett måttband, tumstock eller lasermätare
  • Penna och beredningsdokumentet från Vytab för måttangivelser.
  • Vattenpass för att kontrollera lutning av golv
  • En kompis som håller måttet. (Detta underlättar men naturligtvis kan du fixa det själv)