Ramper

Vi tillverkar skräddarsydda handikappramper efter kundens behov och utrymmets förutsättningar samt standardramper för snabbare leveranser. Våra ramper tillverkas alltid i stål som ger en stabil konstruktion och en hållbar lösning som kräver minimalt med underhåll. Våra handikappramper levereras kompletta, med utanpåliggande vangstycken i plattstål, gallerdurk (16x76 mm), räcken, uppkörningsplåt och stödben för enkelt montage mot mark eller plint. Standardbredden på våra ramper är 1300 mm och tillverkas vanligtvis med standard- eller barnsäkert räcke i rundstång. Som tillval finns ledstång för väggmontering, kontrastmarkering samt ställbara stödben som kan justeras i höjdled. Standardmoduler levereras alltid varmförzinkade men väljer du en skräddarsydd ramp kan den pulverlackeras i valfri RAL- eller NCS-kulör. Våra stålramper uppfyller alltid Boverkets byggregler och gällande lagstiftning.

  • Standardlängder eller skräddarsydda ramper
  • Ledstång för vägg- eller räckesmontage
  • Standardräcke eller barnsäkert räcke i rundstång
  • Varmförzinkade eller målade i valfri RAL- eller NCS-kulör
  • Basera din ramp på standardmoduler för snabb leverans

Regler på handikappramper

Enligt svensk lag ska det alltid finnas en entré som är anpassad för personer med nedsatt rörelseförmåga på offentliga miljöer. Tittar man på reglerna gällande utformningen får lutningen på en handikappramp inte överskrida 1:12 vilket betyder att det är en höjdskillnad på 1 meter som man tar ut på 12 meter. Den rekommenderade bredden är minst 1,3 meter och den bör ha 2 meter långa vilplan för att möjliggöra vändning av rullstol. En handikappramp måste även vara utrustad med avåkningsskydd samt kontrastmarkering.

 

Eftersom en handikappramp ska utformas så den är användbar för personer med nedsatt rörelseförmåga finns det många regler att förhålla sig till enligt PBL (Plan- och bygglagen) och PBF (Plan- och byggförordningen). Dess regler och krav förtydligas i BBR (Boverkets byggregler). Vi har plockat ut relevanta delar gällande handikappramper samt trappor och samlat i ett dokument så det ska bli enklare för dig när du ska beställa en produkt till ditt utrymme. Läs mer och ladda hem vårt dokument på sidan BBR-krav gällande ramper och trappor.

Referenser

Inga referensbilder matchade nyckelorden som angivits.