Konstruktionshjälp

Hos Vytab har vi en tydlig och effektiv arbetsgång som gör det lätt för dig att få trappan du drömmer om. Så här fungerar vår konstruktionshjälp:

Steg 1: Första skissen

När du har bestämt dig för att jobba med Vytab, börjar vi med att ta fram en initial skiss på trappan du önskar. Denna skiss är utformad för att spegla dina specifika behov och stilpreferenser.

Steg 2: Granskning och godkännande

Efter att trappskissen är klar får du möjlighet att granska den. Om det finns något du vill ändra på, gör vi det tills du är helt nöjd och redo att godkänna designen.

Steg 3: Detaljerade tillverkningsritningar

När du har godkänt skissen på trappan, går vi vidare med att skapa en mer detaljerad tillverkningsritning. Det är denna ritning som vår produktionsavdelning kommer att använda för att bygga din trappa.

Fokus på dina behov

Genom hela processen ligger fokus på dina önskemål och behov. Vårt övergripande mål är att du ska känna dig nöjd och trygg, från det första mötet tills din nya trappa är på plats.

Kontakta oss för mer information om våra tjänster som underlättar din vardag.

Emil Apelquist

0151-51 85 92