Durk

Har du en oklädd ramp, plattform, gångbrygga eller något annat som passar i gallerdurk, pressdurk eller plåtdurk kan vi leverera snabbt. Vi har durk som uppfyller olika klasser beroende på om användningsområdet är gångvägar eller tungt trafikerade ytor där lastbilar och truckar skall köra. Vi kan också leverera durk med halkskydd för områden där halkrisken är stor. Durken kan levereras obehandlad, varmförzinkad eller målad i standardmått alternativt i anpassade mått för din yta. Har du behov av gallerdurksteg och skyddsräcken i stål kan vi hjälpa dig med det.

  • Gallerdurk, pressdurk och plåtdurk
  • Obehandlad, varmförzinkad eller målad
  • Standardmått eller skräddarsytt
  • För gångtrafik och tung trafik
  • Med eller utan halkskydd

Referenser

Inga referensbilder matchade nyckelorden som angivits.