Montage

För att göra trappbeställningen så smidig som möjligt för dig, erbjuder vi en fullständig montagetjänst i Stockholms- och Mälardalsregionen, samt med en radie inom 100 km från Vingåker. Detta inkluderar även områden som Norrköping och Linköping med omnejd. För projekt som kräver det, är våra montörer även beredda att arbeta inom en utökad radie på upp till 250 km från Vingåker. Oavsett avståndet, erbjuder vi alltid ett fast pris för hela trappmontaget, så att du vet vad det kommer att kosta från start. Alternativt kan vi arbeta med löpande räkning som anpassas efter arbetskostnader. Vi försäkrar dig om att oavsett betalningsmodell, är kvaliteten på vårt arbete och fokuset på dina behov alltid vår högsta prioritet.

 

Kontakta oss för mer information om våra tjänster som underlättar din vardag.

Emil Apelquist

0151-51 85 92