Underhåll och skötsel av ståltrappor

En ståltrappa är mycket hållbar och kräver minimalt med underhåll eftersom den ofta ytbehandlas genom pulverlackering eller galvanisering. Detta ger en rostskyddad och slitstark trappa som passar bra för användning både inomhus och utomhus. En trappa i stål är en bra lösning om du vill ha en robust trappa som är både lättskött och brandsäker. Eftersom en trappa i allmänhet utsätts för slitage och då framförallt stegen är det viktigt att ta hand om den och sköta den enligt tillverkarens skötselråd för att trappan ska hålla ett gott skick länge.

Skötselinstruktionerna som vi beskriver nedan gäller för varmförzinkade eller målade spiraltrappor, raka trappor, kombitrappor och övriga ståltrappor som är tillverkade och levererade av Vytab. En del trappor är försedda med trädetaljer alternativt terrazzo, klinker eller matta. Se separat skötselanvisning för dessa.

Skötsel av varmförzinkade trappor

En trappa som är ytbehandlad med varmförzinkning är vid normal miljö och användning i princip underhållsfri under hela sin livslängd. En varmförzinkad ståltrappa som fått en skada genom nötning eller annan mekanisk påverkan ska på det skadade området borstas av. Har rost uppstått ska det avlägsnas med hjälp av stålborste. Därefter ska skadan målas med en zinkrik färg typ kallgalv. Om skadorna är stora måste behandlingen med zinkrik färg upprepas flera gånger. Det kan också vara lämpligt att blästra ytan innan den målas. En skada som är lagad med zinkhaltig färg bör kontrolleras minst en gång om året då behandlingen inte har samma livslängd som en varmförzinkad yta. Är skadorna på trappan mycket stora bör den varmförzinkas på nytt. En varmförzinkad yta får inte utsättas för frätande ämnen då det äventyrar de rostskyddande egenskaperna.

Skötsel av pulverlackerade trappor

En pulverlackad trappa klarar mekaniska påfrestningar och kemikalier och ger därför en skyddad och slitstark trappa. Ska trappan placeras utomhus bör den först få en rostskyddsbehandling innan pulverlackeringen för bästa rostskydd. En pulverlackerad yta som fått en skada ska slipas för att avlägsna lösa färgkanter. Därefter torkas damm bort och skadan grundmålas. Med hjälp av pensel eller spruta appliceras därefter täckfärgen. Viss skiftning av glans och kulör kan uppstå men den försvinner ofta med tiden.

Skruv och bultförband

Efter en tids användning kan det vara nödvändigt att efterjustera trappans muttrar och skruvar. Det är viktigt att efterdragning görs för hand och inte med batteri- eller elverktyg. Skiftnycklar, hylsnycklar eller sexkantsnycklar med rätt passform och av god kvalitet rekommenderas. Skruvar och bultförband på ståltrappor kontrolleras okulärt en gång per år och dras åt vid behov.

Rengöring av trappans olika material

Stål

De delar på trappan som är av stål ska rengöras med en svag lösning av vanligt rengöringsmedel. (Ej syrabaserat)

Skötselråd och rengöring av oljat trä

Trappans trädetaljer som ledstång och steg är ytbehandlade med oljat trä, ofta fabriksoljade med Kinesisk träolja. Träet ska oljas in rikligt 2-3 veckor efter trappans montage och därefter kontinuerligt vid behov beroende på slitage, värme och solljus men vanligtvis 3-4 gånger under första året och därefter 2 gånger per år. Oljade trädetaljer kräver generellt mer underhåll jämfört med lackade trädetaljer. Större skador på trappans trädetaljer ska lagas av fackman omgående. De delar på trappan som är av oljat trä ska göras rent med en vattenfuktad trasa. Undvik alla typer av rengöringsmedel.

Skötselråd och rengöring av lackat trä

Trappans trädetaljer som ledstång och steg är lackade med tvåkomponents syrahärdande lack av fabrikatet Beckers. För att träet ska hålla bra ytfinish ska det vid normalt slitage behandlas en gång per år och i trappor med hög belastning bör behandlingen utföras två till tre gånger per år. Det är viktigt att bättra nedslitna ytor noggrant innan träytan skadas. Innan bättring bör träytan vara ren och torr. Vid behov ruggas ytan genom lätt slipning med fint sandpapper. Större skador på trappans trädetaljer ska lagas av fackman omgående. De delar på trappan som är av lackat trä ska göras rent med en fuktad trasa av ljummet vatten och syntetiskt tvättmedel utan alkalier. Svåra fläckar som inte kan avlägsnas med rengöringsmedel kan tvättas med en trasa som är fuktad med lacknafta. (Häll inte vätskan på ytan)

Tänk på!

Eftersom trä har naturliga variationer kan det uppstå nyansskillnader mellan trappstegen och lameller. Vid exponering av solljus kan trä och ytbehandlingar färgförändras och kvistgulning kan uppstå i efterhand om barrträ ytbehandlats med bets/lasyr eller täckfärg. I takt med att luftfuktighet och temperatur ändras drar trä ihop sig och expanderar. Detta kan påverka trädetaljernas passform och även medföra ljud. Detta är helt normalt eftersom trä är ett levande material.

Trappsteg och vilplan med matta

Steg och plan som är beklädda med matta gör trappan mer tålig och lämpar sig bra i offentliga miljöer. Beroende på typ av matta har dessa oftast lite varierande skötselanvisningar. Se alltid mattillverkarens rekommendationer. Om mattan lossnar från underlaget som exempelvis i kanter eller dylikt kan du försiktigt lossa mattan lite mer och därefter göra rent underlaget ordentligt och återlimma med lim av typen ”kontaktlim”.

Trappsteg och vilplan av terrazzo

Terrazzo är ett slitstarkt material som med rätt skötsel håller i många år. För att behålla en snygg finish och undvika missfärgningar bör man redan vid montage rengöra och impregnera terrazzon med ett fläckskydd. För löpande underhåll använd ett skonsamt och pH-neutralt rengöringsmedel eller stentvål och dammsug alltid ytan innan. Undvik sura och basiska medel. Se alltid tillverkarens skötselinstruktion innan du påbörjar rengöringen och prova på ett litet område för att kontrollera resultatet.

Trappräcken av glas

Ett glasräcke ska göras rent med fönstertvätt eller med vatten och handdiskmedel. Glasräcken som är monterade med klämfästen ska efterdras efter 3 månader och därefter kontrolleras okulärt 1 ggr/år.

Rostfria detaljer

Trappans rostfria detaljer som exempelvis ledstång eller klämfästen kräver normalt ingen speciell skötsel. Är trappan monterad i en starkt korrosiv miljö som exempelvis nära kusten bör regelbundet underhåll utföras av rostfria ytor.