Raka trappor

Vi tillverkar raka ståltrappor för olika användningsområden, med eller utan barnsäkerhet. En rak trappa är den enklaste trappmodellen, men väljer du Vytab som din trappleverantör får du många valmöjligheter då trapporna kan beställas i en rad utföranden avseende vangstycken, stegbeklädnader, trappräcken, ledstänger och ytbehandling. Som standard bygger vi de raka trapporna enligt standardbredder på 600-1500 mm för att leverera snabbare lösningar, men kan även tillverkas med helt skräddarsydda trappbredder. De raka trapporna är enkla att montera och kan förses med vilplan och bur. Alla våra raka trappor följer gällande normer oavsett om det handlar om en huvudtrappa eller en extra utväg och passar lika bra utomhus som inomhus. Här nedan ser du vilka valmöjligheter som finns.

  • Standardbredd 600-1500 mm
  • 8 olika räckestyper, varav två med glas
  • 13 stegvarianter med eller utan infällning
  • Ledstång i plattstål, rör eller trä
  • Varmförzinkade eller målade i valfri RAL- eller NCS-kulör
  • Med eller utan vilplan och bur

Vangstycken

Raka ståltrappor tillverkas alltid med vangstycken av stål och är delen som bär upp hela trappan och som fästs fast mot vägg och mark. Du väljer själv om du vill ha enkelt, dubbelt eller utanpåliggande vangstycken i UPE-balk, VKR-balk eller plattstål. Trappans vangstycken levereras varmförzinkade eller målade i valfri RAL- eller NCS-kulör. Nedan ser du möjliga vangstycken som du kan välja till din raka trappa.

Från vänster: Plattstål, VKR och UPE

Enkelt

Underliggande enkelt vangstycke tillverkas av balkar i VKR eller UPE med självbärande räcke.

Dubbelt

Underliggande dubbla vangstycken tillverkas av balkar i VKR eller UPE med självbärande räcke.

Utanpåliggande

Utanpåliggande dubbla vangstycken tillverkas av plattstål, VKR eller UPE där räcket topp- eller sidomonteras genom att svetsas eller skruvas fast med bult, bricka och mutter.

Material för trappsteg

När du beställer en ståltrappa från Vytab har du många valmöjligheter när det kommer till stegtyper och stegbeklädnader. Här nedan visar vi ett urval, många fler valmöjligheter finns.

Gallerdurk

Väljer du steg av gallerdurk kan du få den utan eller med uppvikta bakkanter för en barnsäker trappa där öppningen är max 100 mm. För en halksäker lösning rekommenderas tandad gallerdurk. Gallerdurkssteg levereras vanligtvis varmförzinkade men kan också beställas pulverlackerade i valfri RAL- eller NCS-kulör.

Gallerdurk

Gallerdurk

Plåt

Trappor med steg av slätplåt eller tårplåt rekommenderas efter tre våningar och uppåt för att förhindra känslan av svindel i utrymningstrappor. Vytabs plåtsteg kan tillverkas med nedvikta kanter eller uppvikt bakkant för en barnsäker lösning. Trappsteg av plåt levereras varmförzinkade eller pulverlackerade i valfri RAL- eller NCS-kulör.

Slätplåt

Slätplåt

Tårplåt

Tårplåt

Trä

Våra trappor kan levereras med infällningar i stegen för olika trämaterial som ek, björk, ask eller bok. Vid val av trästeg tillverkas stegen av plåt med nedvikta eller uppvikta kanter och träet skruvas underifrån eller limmas mot plåtstegen. Vid val av nedvikta kanter kan man komplettera med sättsteg av trä som är ihopsatt med trästeget direkt av träleverantören. En trappa med trästeg har även trappnos.

Ask

Ask

Björk

Björk

Bok

Bok

Ek

Ek

Matta*

Väljer du en trappa med steg av matta finns både textilmattor och linoleummattor som alternativ. Plåtstegen är försänkta i tråg med eller utan upphöjd bakkant. Försänkningen sker vanligtvis på 27 mm för att rymma både matta, lim och en golvspånskiva som minskar stomljudet.

Linoleum
Dark Brown

Dark Brown

Dusty Blue

Dusty Blue

Leaf Green

Leaf Green

Sand Beige

Sand Beige

Plumb Grey

Plumb Grey

Pale Yellow

Pale Yellow

Textil
Brown

Brown

Green

Green

Light Grey

Light Grey

Medium Blue

Medium Blue

Natural

Natural

Red

Red

Klinker*

Med klinker eller natursten som stegbeklädnad är plåtstegen försänkta i tråg med plats för klinker, golvgips och fix. Klinkersteg tillverkas med längsgående bärjärn under steget för extra stabilitet och kan levereras med en upphöjd bakkant för barnsäkerhet. Trappstegen fogas mellan plåtkant och klinker.

Random ljusgrå

Random ljusgrå

Dinamika Breccia Grey

Dinamika Breccia Grey

Dinamika Travertino

Dinamika Travertino

Kalk Classic

Kalk Classic

Marte Raggio Di Luna

Marte Raggio Di Luna

Retro It Antracit

Retro It Antracit

Terrazzo*

En trappa med beläggning av terrazzo tillverkas av plåtsteg med längsgående bärjärn under steget för extra stabilitet. 40 mm tjock terrazzo med fasad fram- och bakkant limmas direkt på plåtsteget. Väljer du en barnsäker trappa med uppvikt bakkant levereras terrazzon endast med fasad framkant. En trappa med terrazzosteg har även trappnos.

STT-1-100

STT-1-100

STT-1-101

STT-1-101

STT-1-102

STT-1-102

STT-1-103

STT-1-103

STT-1-104

STT-1-104

STT-1-105

STT-1-105

STT-1-106

STT-1-106

STT-1-109

STT-1-109

STT-1-111

STT-1-111

STT-1-116

STT-1-116

STT-1-117

STT-1-117

STT-1-135

STT-1-135

STT-1-158

STT-1-158

STT-1-171

STT-1-171

STT-1-200

STT-1-200

STT-1-250

STT-1-250

STT-1-2965

STT-1-2965

STT-1-3430

STT-1-3430

STT-1-502

STT-1-502

STT-1-9210

STT-1-9210

Betong

Vid val av betong levereras trappan med plåtsteg försänkt i tråg för gjutning. Kunden armerar och gjuter i tråget och väljer själv ytbehandling. För extra stabilitet tillverkas stegen med längsgående bärjärn. Kan levereras med eller utan upphöjd bakkant för barnsäkerhet.

Betong

Betong

Tips!

Trappsteg bör alltid överlappa varann minst 10 mm. Det vanligste är 20-30 mm överlappning. Materialexemplen på denna sida är endast ett urval. Terrazzo och trä beställer du i samband med din trappbeställning direkt av oss på Vytab. Inköp och läggning av klinker, textil-, och linoleummattor samt gjutning av betong ombesörjer du själv efter leverans av din trappa.

* För mer information om tredjepartsprodukter såsom terrazzo, klinker och mattor kontakta företagen direkt eller någon av dess återförsäljare. Svensk Terrazzoteknik, Gerflor och Konradssons Kakel vars namn eller bildmaterial som förekommer i ovan översikt är produkter/varumärken som tillhör respektive företag och skall ses som materialinspiration inte ett komplett utbud. Då vi inte kan återge exakta färger bör du alltid utgå från ett riktigt material- eller färgprov innan du sätter färg på din trappa eller omgivning.

Burar för raka trappor

Alla våra raka ståltrappor kan levereras med bur i gallerdurk alternativt sträckmetall. En skyddsbur är bra där du vill undvika onödigt spring i trappan eller göra den mer svårforcerad mot intrång, och exempelvis till utrymningstrappor. Alla skyddsburar som vi tillverkar för trappor levereras tillsammans med en låsbar grind med säkerhetsklassade lås och dörrtrycken.

Helbur för rak trappa

Med en helbur i stål innesluter du hela trappan. Tillträde ges vanligtvis via utrymningsdörrar samt grinden som är monterad i själva buren.

Kvartsbur för rak trappa

Med en kvartsbur stänger man in trappans första våningsplan och låter den löpa fritt utan bur i efterföljande höjder.

Helbur Kvartbur
Gallerdurk Ja Ja
Sträckmetall Ja Nej
Slätplåt Ja Nej
Rör Ja Nej

Infästning

Betong

När du ska installera raka trappor i en betongstruktur, bör du säkerställa att betongunderlaget har tillräcklig hållfasthet. Rådfråga alltid en certifierad byggingenjör om du är osäker. Infästning i betong görs bäst med antingen expanderskruvar eller betongskruvar som har en diameter av 12 mm. Använd en skruv- eller mutterdragare för optimal fastsättning. Efter montering är det viktigt att genomföra ett stabilitetstest. Kom ihåg att efterdra alla skruvar och infästningar efter en periods användning.

Dokument för nedladdning

Standardtrappor för snabbare leverans

Söker du en rak ståltrappa för extra snabb leverans har vi även varmförzinkade trappor i standardutförande på lager. Våra standardtrappor är justerbara på höjden och finns i 5 olika modeller, med 6 olika stegbredder. Läs mer på produktsidan Justerbar rak trappa.