Vytabs historia

1990 grundades bolaget Verkstad & Ytbehandlingsteknik i Vingåker AB av Staffan, Göran och Torbjörn som också utgjorde hela personalstyrkan. På Engelbrektsgatan 31 i Vingåker byggdes verksamheten upp från grunden och produktionen skedde från start i två angränsande lokaler. Då huvudsysselsättningen var ytbehandling av kunders produkter gjordes investeringar i en förzinkningsgryta och förbehandlingsprocesser. En verkstadsdel bestående av kapning, borrning, fräsning och svetsning fanns som ett komplement till ytbehandlingen, där man även arbetade som byggnadssmeder.

1994 gjordes en ombyggnation för att skapa en öppnare planlösning med möjligheten att konstruera en ”Varmförzinkningslinje”, dvs. förbehandlingskar och förzinkningsgryta placerades i följd för att underlätta produktionen. Samtidigt avvecklades de delar av verkstadsavdelningen som inte längre användes. Antalet anställda var nu 10 st.

1995 datoriserades företagets orderhantering och ett kvalitetssäkringssystem enligt SS-EN ISO 9002 infördes.

1996 startade tillverkningen av trappor.

1997 startades en verkstadsdel upp på nytt med tillverkning av spiraltrappor, raka trappor, gallerdurk och legosvetsning. Företaget sysselsätter nu 12 personer.

2001 köptes fastigheten Brene 1:6 i Vingåker och byggnationen av en ny verkstadsdel drog igång. Under semesterperioden 2002 flyttade företaget in i de nybyggda lokalerna med nu totalt 28 anställda.

2003 startade arbetet med att kvalitetssäkra hela verksamheten vilket innebar att vi gick över till ISO 9001:2000, där nu även konstruktion och verkstad ingår. Arbetet slutfördes i februari 2004.

2008 var det dags för fler investeringar. Denna gång i en plasmaskärmaskin, gradsax samt kantbock för att ta hem de arbeten som tidigare varit utlagda på underleverantörer. Vidare investerades det i ett nytt cad-program Solid Works samt programmet Tacton för att övergå till att rita i 3D samt ha möjlighet att modularisera konstruktionsritningar för produkterna.

2009 avvecklades den egna varmförzinkningen och avtal tecknades istället med tredje part. Målsättningen var att frigöra lokalytor för en utvidgning av produktionen av våra huvudprodukter samt utökandet av maskinparken.

2011 sysselsätts 34 personer.

2018 säljer Staffan, Göran och Torbjörn bolaget och nya ägare kliver in som nu utgörs av Ladingen, Emil, Marica och Joakim. I samband med det byter företaget namn från Verkstad & Ytbehandlingsteknik i Vingåker AB till Vytab AB.

2020 Vytabs 30 års jubileum.

2022 byggs lokalerna ut med en 300 m2 större verkstad för att utöka med nya svetsstationer och få mer lagerutrymmen för avsändningsavdelningen.

Idag tillverkar Vytab spiraltrappor, raka trappor och kombitrappor i stål samt stålräcken, handikappramper, durk och plattformar. Företaget ligger fortfarande i Brene och har 35 anställda.