Plattformar för kabelskåp utmed järnväg

Våra plattformar av varmförzinkat stål är specifikt konstruerade för att underlätta åtkomsten till kabelskåp vid banvallar samt minimera risken för olyckor och skador. Plattformarna är utformade med halksäker gallerdurk och sparkplåt av plattstål för att ge en robust konstruktion. Den smarta designen med upplagsram av bockad plåt och stödbensfästen förenklar montaget och tillåter höjdjusteringar för att säkerställa att plattformen står rakt. När allt är rätt inställt, kan du snabbt och enkelt såga av rören till stödbenen till rätt längd och montera skyddslock på toppen. Vytabs plattformar för kabelskåp levereras med universalräcken.

Fördelar med Vytabs plattformar:

 • Säkerhet: Konstruerade med säkerhet som högsta prioritet.
 • Effektivitet: Utformade för att nå kabelskåpet med lätthet, vilket sparar tid och resurser.
 • Komfort: Reducerar obekväma arbeten på ojämn och fuktig mark.
 • Hållbarhet: Tillverkade av varmförzinkat stål för att tåla tuffa väderförhållanden, vilket ger en lång livslängd som minskar kostnaderna för underhåll och reparationer.
 • Snabba leveranser: Vi har för det mesta ett antal plattformar med standardmått på lager för snabb leverans. Vid stor efterfrågan som inte kunnat förutses eller vid större orderantal kan vi leverera inom 1-2 veckor.
 • Enkelt montage: Plattformen är designad för att snabbt och enkelt monteras på betongfundament.

Teknisk specifikation

Material Stål
Standardlängd 2273 mm (rekommenderas för A-skåp)
Standarddjup 1037 mm
Räckeshöjd 900 mm över gångyta
Ytbehandling Varmförzinkat enligt SS-EN ISO 1461
Användningsområde Plattformar specifikt konstruerade för att underlätta åtkomsten till kabelskåp vid banvallar

Skräddarsydda storlekar och pulverlackerat utförande tillverkas på beställning. Bedömd enligt Byggvarubedömningen.

Plattformarna levereras kompletta och inkluderar:

4 st stolpfundament 60/700 komplett med låskil
4 st ø60 mm stödrör för montering i betongfundament
1 st upplagsram av 6 mm bockad L profil med förberedda hål
4 st rörfästen för att klamra stödrör mot upplagsram
1 st gångyta av gallerdurk 34*76/25*3mm med sparkplåt av plattstål 120*5 mm, sparkplåtarna har förberedda hål för räckesinfästning
3 st universalräcken av ø42 mm rör och mellanliggare av ø27 mm rör och infästningsbricka för montage i sparkplåt

Montagebeskrivning

 1. Schakta och montera betongfundamenten
 2. Placera stödrören i fundamenten och fäst upplagsramen mot stödrören med de 4 rörfästena
 3. Justera in upplagsramen till önskad nivå och skruva åt rörfästena. Nu har plattformen och stödrören sitt givna läge
 4. Fixera betongfundamentet i fyllnadsmassa och packa ordentligt
 5. Placera gallerdurken med den påsvetsade sparkplåten på upplagsramen och fäst durken mot ramen med F2 klammorna
 6. Räckessektionerna med infästningsbrickor skruvas fast mot sparkplåtens förborrade hål
 7. Slutligen sätts räckesklämma F-253-120 mellan räckessektionernas ovankant
 8. Montera täcklocken på stödrörens topp (ev kapas rören till önskad höjd)
 9. Plattformen är nu klar att användas

Produkter för järnvägssektorn

Om du är intresserad av våra plattformar för kabelskåp är du säkert också intresserad av våra andra produkter för järnvägsinfrastukturen. Vi tillverkar och levererar slänttrappor, justerbara trappor, stålräcken och gångbanor som är lämpliga att användas vid järnvägar, banvallar och plattformsförbindelser. Besök vår sida Järnväg för att se vårt fullständiga produktutbud för järnvägsaktörer.