Gallerdurk

Gallerdurk är mycket tålig och passar för olika användningsområden. Bland annat lämpar sig gallerdurk för gångtrafik i exempelvis entréer, på plattformar, handikappramper eller trappor men även för utrymmen där tyngre trafik passerar. Vi kan leverera gallerdurk med eller utan urtag, obehandlad eller varmförzinkad, i standardstorlekar med extra snabb leverans. De bärande plattstålen finns i höjd från 20 till 80 mm och med maskdelningen 34x38 mm eller 34x76 mm, som entrégaller med delningen 16x76 mm.

Standard Typ SP

Denna typ av gallerdurk är den mest vanliga och kännetecknas av god bärförmåga och vridstyvhet. Den används till plattformar, gångvägar, utrymningsvägar, balkonger etc. Gallerdurken kan erhållas färdigkapad enligt önskemål eller i lagerformat.

Bärstål Maskvidd (mm)
(mm) c-c Bärstål c-c Tvärstål
25x2 16 76
25x2 34 38
25x3 34 38
25x3 34 76
30x2 16 76
30x3 34 38
30x3 34 76
35x3 34 38
40x3 34 38
45x3 34 38
50x3 34 38

Tandad Typ SPX

Tandad gallerdurk lämpar sig speciellt för platser där det uppstår stora mängder smuts och olja. Tandningen är utformad så att högsta möjliga halksäkerhet skall uppnås för de som rör sig på gallerdurken.

Bärstål Maskvidd (mm) 
(mm) c-c Bärstål c-c Tvärstål
25x2 16 76
25x2 34 38
25x3 34 38
25x3 34 76
30x2 16 76
30x3 34 38
30x3 34 76
35x3 34 38
40x3 34 38
45x3 34 38
50x3 34 38

Körbar Typ SP

Körbar gallerdurk används ofta i tvätthallar, bilramper mm. Den homogena svetsningen av alla fogar möjliggör även synnerligen tung belastning. Exakt dimensionering görs i dataprogram efter DIN-normer.

Bärstål Maskvidd (mm)
(mm) c-c Bärstål c-c Tvärstål
25x2 16 76
25x2 34 38
25x3 34 38
25x3 34 76
30x2 16 76
30x3 34 38
30x3 34 76
35x3 34 38
40x3 34 38
45x3 34 38
50x3 34 38

Referenser

Inga referensbilder matchade nyckelorden som angivits.