Pressdurk

Pressdurk innebär att man pressar samman bär- och tvärstålet (plattjärn) under extremt högt tryck och på så sätt skapar en extremt robust durk som kan användas som underlag till bland annat gångvägar, plattformar, steg och tungt trafikerade ytor. Vi kan tillverka pressdurk som är extra halksäker. Pressdurken finns i flera maskvidder och upplevs ofta som estetiskt tilltalande genom sin rena och enkla form. Nedan finner du de olika typerna av pressdurk som vi kan leverera.

Standard Typ P – För gångtrafik

Pressdurk typ P kan användas för plattformar, gångvägar och på platser där utseende har arkitektonisk betydelse. Bärstål och tvärstål är båda av plattjärn. Pressdurken kan fås i ett flertal olika maskvidder.

Bärstål Maskvidd (mm)
(mm) c-c Bärstål c-c Tvärstål
25x2 22 16
30x2 25 22
40x2 33 33
25x3 44 44
30x3 54 54
40x3 64 64

Kombinationer av dessa maskvidder kan också tillverkas.

Tandad Typ XP

Pressdurk typ XP är extra halksäker eftersom både bär- och tvärstålet är tandat. Pressdurken kan fås med ett flertal olika tandningsmönster beroende på vilka ändamål pressdurken skall användas till.

Bärstål Maskvidd (mm)
(mm) c-c Bärstål c-c Tvärstål
25x2 22 22
30x2 25 33
40x2 33 44
25x3 44  
30x3    
40x3    

Kombinationer av dessa maskvidder kan också tillverkas.

Körbar Typ P

Pressdurk av denna typ används till stora laster där lastbilar och truckar skall kunna köra. Beräkningar görs i dataprogram som följer DIN-normer.

Bärstål Maskvidd (mm)
(mm) c-c Bärstål c-c Tvärstål
40x4 20 20
40x5 25 25
50x5 33 33
60x5 44 44
max 54 54
120x5 64 64

 Andra maskvidder kan också tillverkas efter önskemål.

Finmaskig Typ P

Finmaskig pressdurk används som entrégaller, skrapgaller och till invändiga gångplan. Där denna typ av pressdurk skall användas, skall bärstålets riktning vara densamma som gångriktningen.

Bärstål Maskvidd (mm)
(mm) c-c Bärstål c-c Tvärstål
25x2 22 11
30x2 33 16
40x2 44  
25x3*    
30x3*    
40x3*    

Kombinationer av dessa maskvidder kan också tillverkas. *Ej rostfritt.

 

Referenser

Inga referensbilder matchade nyckelorden som angivits.