Rundstång

Vårt rundstångsräcke för raka ståltrappor är stilfullt och har mjukare former som passar de flesta platser. Trappräcket tillverkas av överliggare, mellanliggare och stolpar av rör med en fyllning av rundstång som antingen varmförzinkas eller pulverlackeras. Rundstångsräcket är barnsäkert i enlighet med Boverkets Byggregler och kan levereras med eller utan ledstång.

Teknisk specifikation

Överliggare Rör 42 mm
Mellanliggare Rör 27 mm
Stolpar Rör 42 mm
Fyllning Rundstång 12 mm
Ledstång Rör, rostfritt rör eller trä*

* Ledstången levereras i varmförzinkat eller pulverlackerat rör eller rostfritt rör Ø 42 mm alternativt av trä Ø 45 mm eller Ø 50 mm.

Se våra andra räckestyper på sidan raka trappor.

Referenser