Sträckmetall

Räcke av sträckmetall för raka trappor ger ett snyggt och modernt utseende där du vill uppnå barnsäkerhet. Sträckmetallsräcket tillverkar vi av stolpar och överliggare av plattstål där sträckmetallen är svetsad i en ram för att undvika vassa kanter och skärskador. Denna räckestyp för raka trappor uppfyller Boverkets Byggregler och levereras varmförzinkad eller pulverlackerad, med eller utan ledstång.

Teknisk specifikation

Överliggare Plattstål 40x8 mm
Stolpar Plattstål 40x8 mm
Fyllning Sträckmetall, svetsad i ram
Ram Plattstål 3 mm, svetsad mot stolpar
Ledstång Plattstål, rör, rostfritt rör eller trä*

* Ledstången levereras i varmförzinkat eller pulverlackerat plattstål eller rör, rostfritt rör Ø 42 mm alternativt av trä Ø 45 mm eller Ø 50 mm.

Se våra andra räckestyper på sidan raka trappor.