Bygel

Våra bygelräcken för spiraltrappor är stilrena och tillverkas i stål med överliggare av rör, stolpar av fyrkantsrör och fyllning av byglar. Detta trappräcke är lämpligt på trappor där barn vistas då den uppfyller kraven för barnsäkerhet. Våra bygelräcken tillverkas alltid enligt Boverkets Byggregler avseende räckeshöjder, dimensioner och krav på öppningar och kan levereras med eller utan ledstång.

Teknisk specifikation

Överliggare Rör 42 mm
Stolpar Fyrkantsrör (VKR), 30x30x2 mm
Fyllning Byglar av rundstång 10 mm
Ledstång Rör, rostfritt rör eller trä*

* Ledstången levereras i varmförzinkat eller pulverlackerat rör eller rostfritt rör Ø 42 mm alternativt av trä Ø 45 mm eller Ø 50 mm.

Se våra andra räckestyper på sidan spiraltrappor.

Referenser