Plattstål

Plattstålsräcken för spiraltrappor tillverkas helt av överliggare, mellanliggare och stolpar av plattstål vilket ger trappan ett symmetriskt och stilfullt utseende. Våra räcken av plattstål uppfyller Boverkets byggregler och kraven gällande barnsäkerhet vilket gör att räcket lämpar sig i ståltrappor där barn vistas som exempelvis i bostadsbyggnader eller allmänna platser. Plattstålsräcken kan levereras varmförzinkade eller pulverlackerade, med eller utan ledstång.

Teknisk specifikation

Överliggare Plattstål 40x8 mm
Mellanliggare Plattstål 40x8 mm
Stolpar Plattstål 40x8 mm
Fyllning Plattstål 40x5 mm
Yttervangstycke Plattstål 300x3 mm
Ledstång Plattstål, rör, rostfritt rör eller trä*

* Ledstången levereras i varmförzinkat eller pulverlackerat plattstål eller rör, rostfritt rör Ø 42 mm alternativt av trä Ø 45 mm eller Ø 50 mm.

Se våra andra räckestyper på sidan spiraltrappor.

Referenser

Inga referensbilder matchade nyckelorden som angivits.