Plattstål

Plattstålsräcken är stilrena i designen och passar väldigt bra till raka trappor där utseendet är av hög prioritet. Våra räcken av plattstål tillverkas med överliggare, mellanliggare och fyllning av plattstål med plasmaskurna stolpar som ger ett symmetriskt och tidlöst utseende. Plattstålsräcken kan levereras varmförzinkade eller pulverlackerade, med eller utan ledstång. Plattstålsräcket är barnsäkert och uppfyller Boverkets Byggregler.

Teknisk specifikation

Överliggare Plattstål 40x8 mm
Mellanliggare Plattstål 40x8 mm
Stolpar Plattstål 40x8 mm
Fyllning Plattstål 40x5 mm
Ledstång Plattstål, rör, rostfritt rör eller trä*

* Ledstången levereras i varmförzinkat eller pulverlackerat plattstål eller rör, rostfritt rör Ø 42 mm alternativt av trä Ø 45 mm eller Ø 50 mm.

Se våra andra räckestyper på sidan raka trappor.

Referenser

Inga referensbilder matchade nyckelorden som angivits.